Privacy Verklaring

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Voor een goede begeleiding van mijn cliënten is het nodig dat ik een dossier aanleg. In het dossier staan persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens), aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Onbevoegden hebben geen toegang tot mijn dossiers. Ik bewaar de gegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk. De persoonlijke gegevens worden niet verkocht aan derden. Ze worden uitsluitend gedeeld met derden, als dat noodzakelijk of verplicht is. (Een gedeelte van) de gegevens word(t)(en) (mogelijk) gebruikt door en/of voor:

– de eigen financiële administratie;

– de accountant i.v.m inzage facturering;

– de bank i.v.m. verwerking van betalingen;

– de politie i.v.m. strafrechtelijk onderzoek;

– andere zorgbehandelaars.* 

*Alleen wanneer het de cliënt ten goede komt, zal ik informatie doorgeven aan, of opvragen bij andere zorgbehandelaars. Dit gaat altijd in overleg en met toestemming van de cliënt.

Als cliënt kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt recht op inzage, recht op rectificatie (corrigeren of aanvullen van gegevens) en het recht om gegevens te laten verwijderen. Je kunt hierover contact opnemen met ANA School of Healing en als wij er niet uitkomen kun je contact opnemen met het Informatie- en meldpunt Privacy van de AP. 

voor het laatst gecontroleerd en gewijzigd: december 2023