Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle coaching sessies, energetische behandelingen, workshops en trajecten die gegeven worden bij ANA School of Healing.

Bij het eerste consult zal je worden gevraagd een formulier in te vullen, waarmee je bevestigt akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden van ANA School of Healing.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via e-mail of telefoon. Deze gegevens zijn te vinden op de website. Je aanmelding is geldig wanneer deze daadwerkelijk bevestigd is. 

Annuleren

Afspraken voor een behandeling of consult afzeggen of verzetten? Dat kan per mail of telefoon. Graag zo vroeg mogelijk van te voren, zodat  de voor jouw gereserveerde tijd/plek aan een ander gegeven kan worden. 

Aansprakelijkheid

ANA School of Healing zal te allen tijden haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten, met de zorgvuldigheid die van een therapeut/trainer kan worden verwacht. Deelname, en het oplopen van eventueel lichamelijk/geestelijk letsel of materiële schade, is geheel op eigen risico. Je neemt vrijwillig en met volledig eigen verantwoordelijkheid deel aan iedere activiteit. ANA School of Healing is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Gezondheid

De coaching sessies, energetische behandelingen, workshops en trajecten bij ANA School of Healing zijn geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling bij een reguliere arts of ziekenhuis. Het is een waardevolle aanvulling. Stel dus ook altijd je behandelend arts op de hoogte.

Bijzondere medische omstandigheden, medicatie gebruik, drank- en drugsgebruik kunnen van invloed zijn en het is dus belangrijk dat je dit meldt.

Veiligheid

ANA School of Healing draagt zorg voor een veilige setting waar gewerkt kan worden aan persoonlijke processen. Lichamelijk geweld, seksuele intimidatie of ander ontoelaatbaar gedrag zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van deelname.

Betaling

Je betaalt alleen voor daadwerkelijk afgenomen diensten. Er zijn verschillende mogelijkheden: er kan een factuur gestuurd worden per mail; deze graag binnen een week betalen. Je kunt het bedrag ook overmaken via een mobiele bankoverschrijving, er kan een betaalverzoek gestuurd worden via mobiel of je betaalt contant. Bij betalingsachterstand is ANA School of Healing gerechtigd verdere behandeling te stoppen totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

Vergoeding zorgverzekeraar

De coaching sessies, energetische behandelingen, workshops en trajecten bij ANA School of Healing worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Soms vergoedt een werkgever een traject. 

Professionele ontwikkeling

ANA draagt zorg voor continue professionele ontwikkeling, zoals bijscholing, zorgvuldige administratie- en dossierverwerking en deelname aan supervisie en intervisie. ANA is aangesloten bij beroepsorganisatie CAT en lid van Reiki Vereniging Cirkel. Ook is Sandra geregistreerd docent bij het CRKBO.

Klachten

ANA is aangesloten bij het CAT, met daarbij inbegrepen een erkende klachtenregeling en geschilleninstantie. Wanneer wij er samen niet uit komen, bieden zij onafhankelijk advies en bemiddeling bij allerhande klachten, calamiteiten en geschillen.

Intellectueel eigendom

ANA bezit en beheert alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de site en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de site.

Alle rechten zijn voorbehouden

Tenzij er bij specifieke inhoud iets anders is aangegeven, wordt je geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat je zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen inhoud van deze site, in welke vorm dan ook mag gebruiken, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

Contact

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door ANA School of Healing.

Je kunt contact met ons opnemen met betrekking tot deze voorwaarden en condities, door te mailen naar: info@ana-schoolofhealing.nl Havendijk 6, 4101 AB Culemborg.

voor het laatst gecontroleerd en gewijzigd: december 2023